اين خدمات به شرح زير مي باشد:

1.مشاورۀ تحصيلي رايگان

2.بررسي مدارك تحصيلي و سوابق كاري جهت تعيين امكان پذيرش از دانشگاههاي استراليا

3.ارائۀ تمامي خدمات پذيرش تحصيلي:

– راهنمايي در نگارش رزومه، نامۀ انگيزۀ تحصيلي،گواهي كار،…
– كپي برابر اصل نمودن رايگان تمامي مدارك

– تكميل فرم هاي تقاضاي پذيرش توسط مؤسسه

– ارسال تقاضاي پذيرش به چندين دانشگاه بدون افزايش نرخ قرارداد

4. ارائۀ تمامي خدمات ويزاي تحصيلي:

– تهيۀ فيش سفارت توسط مؤسسه (پرداخت به ريال توسط متقاضي)

– تكميل تمامي فرمهاي درخواست ويزا توسط مؤسسه

– بررسي مدارك مالي متقاضي و اطمينان از صحت آنها

– تهيۀ بيمۀ دانشجويي

– خدمات ويزاي توريستي براي اقوام درجه يك متقاضي

5. اقدام براي بورس دانشجويي (دورۀ دكترا)

– مؤسسه براي تمامي بورسهاي موجود، همزمان با درخواست پذيرش، بدون افزايش وجه قرارداد اقدام خواهد نمود.

6. رزرو خوابگاه يا اقامتگاه موقت

چرا شخصا و بدون كمك مدت، اقدام نكنم ؟

تحقيقات مشاورين گروه اعزام دانشجوي مدت، مواردي را كه داوطلبان اعزام به استراليا از آنها به عنوان مانع و مشكل ياد كرده اند، در چند مورد زير خلاصه نموده اند:

1. پرداخت هزينۀ درخواست پذيرش (application fee):

– صرافي ها عموما مبالغ كم را حواله نمي كنند، يا كارمزد زيادي جهت انجام اين كار دريافت ميكنند. مؤسسه انتقال وجه را آنلاين و آني انجام ميدهد.

2. پرداخت هزينۀ درخواست ويزا (فيش سفارت):

– بر اساس قوانين جديد ادارۀ مهاجرت استراليا وجه درخواست ويزا تنها در خاك آن كشور قابل پرداخت مي باشد. نمايندۀ مؤسسه در استراليا تمامي امور انتقال ارز را براي شما انجام خواهد داد.

3. كپي برابر اصل نمودن مدارك:

– با اين كار شما نيازي به پست كردن مدارك نخواهيد داشت. ضمناً اقدام به درخواست پذيرش براي چندين دانشگاه به راحتي و بدون هزينۀ مجدد انجام خواهد گرفت.

4. بيمۀ دانشجويي:

– بيمۀ دانشجويي از الزامات دريافت ويزاي دانشجويي است. مؤسسه تهيۀ آنلاين بيمه دانشجويي را يك روزه انجام خواهد داد.

تجربه ي موسسه مدت و لينك هاي ارتباطي قوي موسسه در استراليا، به داوطلبان تحصيل در اين كشور كمك مي كند تا دستيابي به اين هدف را شدني و ملموس بدانند و بدون اتلاف انرژي و زمان مسير پيش رو را طي كنند.

جهت دريافت مشاوره تلفني رايگان براي ادامه تحصيل در كشور استراليا، كد AUIUS را به شماره 100042312 پيامك نماييد تا كارشناسان ما با شما تماس بگيرند.