خدمات اعزام دانشجو به استرالیا به صورت تفکیک شده نیز ارائه می گردد.

خدمات-اعزام-دانشجو-به-استرالیا

کپی برابر اصل کردن مدارک

چنانچه شخصاً جهت اخذ پذیرش تحصیلی استرالیا اقدام نموده اید می توانید از خدمات کپی برابر اصل مؤسسه ی اعزام دانشجوی “مدت” بهره ببرید. در این صورت به ارسال پستی مدارک خود به استرالیا نیازی نخواهید داشت.

 پرداخت هزینه ی درخواست پذیرش application fee

چنانچه شخصاً جهت اخذ پذیرش تحصیلی استرالیا اقدام نموده اید اما برای پرداخت هزینه ی درخواست (application fee) به مشکل برخورده اید، مؤسسه ی اعزام دانشجوی “مدت” خدمات انتقال ارز آنلاین را به شما ارائه می دهد. متقاضی معادل ریالی هزینه ی درخواست پذیرش را به مؤسسه پرداخت خواهد نمود.

پرداخت هزینه ی ویزا

اخیراً اداره ی مهاجرت استرالیا نحوه ی واریز وجه درخواست بررسی ویزا را تغییر داده است و این وجه تنها می تواند در خاک استرالیا پرداخت شود. نماینده ی مؤسسه ی اعزام دانشجوی “مدت” در استرالیا این واریز وجه را انجام و رسید بانکی را به متقاضی تحویل خواهد نمود. متقاضی معادل ریالی وجه درخواست ویزای سفارت استرالیا را به مؤسسه می پردازد.

خدمات-اعزام-دانشجو-به-استرالیا

خدمات رزرو خوابگاه

مؤسسه ی اعزام دانشجوی “مدت” خدمات رزرو خوابگاه و یا اقامتگاه موقت را به دانشجویان ارائه می دهد.

افتتاح حساب دانشجویی

دانشجویان می توانند قبل از ورود به استرالیا در یکی از بانک های استرالیا حساب دانشجویی باز کنند. مؤسسه ی اعزام دانشجوی “مدت” تمامی خدمات مربوط به افتتاح حساب در استرالیا را ارائه می دهد.

بیمه دانشجویی

بیمه ی دانشجویی از مدارک الزامی درخواست ویزای دانشجویی استرالیا است. مؤسسه ی اعزام دانشجوی “مدت” خدمات تهیه ی آنلاین بیمه ی دانشجویی را به متقاضیان ارائه می دهد. متقاضی معادل ریالی مبلغ بیمه نامه را به مؤسسه خواهد پرداخت.

نگارش رزومه

تهیه ی رزومه ی استاندارد و کامل اولین گام در راه کسب موفقبت تحصیلی و شغلی است. مؤسسه ی اعزام دانشجوی “مدت” خدمات نگارش رزومه به انگلیسی و فارسی در قالب های استاندارد بین المللی را به متقاضیان ارائه می دهد.

نگارش متن توصیه نامه

در مواردی که فرد معرفِ متقاضی آمادگی ارائه ی توصیه نامه را دارد اما با نحوه ی نگارش متن این نوع نامه آشنایی ندارد می توانید از متخصصین ما در این امر کمک بگیرید. مؤسسه ی اعزام دانشجوی “مدت” خدمات نگارش متن توصیه نامه های تحصیلی و شغلی به هر دو زبان انگلیسی و فارسی را به متقاضیان ارائه می دهد.

نگارش متن سابقه کار

در تنظیم گواهی سابقه کار به نحوی که مورد پذیرش دانشگاه ها و سفارت استرالیا باشد مواردی خاص را باید رعایت نمود. مؤسسه ی اعزام دانشجوی “مدت” در تنظیم متن گواهی سابقه کار به هر دو زبان انگلیسی و فارسی به متقاضیان خدمات ارائه می کند.

لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر با مؤسسه تماس بگیرید.