پس از ارسال درخواست ویزای دانشجویی  از شما خواسته می شود پاره ای آزمایش های پزشکی برای ویزای استرالیا را انجام دهید. این آزمایش ها بسته به سن و مدت زمان اقامت شما در استرالیا ممکن است متفاوت باشد. در هر صورت پزشکان معتمد سفارت استرالیا در ایران با این آزمایش ها آشنایی کامل داشته و آن ها را به درستی انجام خواهند داد.

آزمایش-پزشکی-ویزای-استرالیا

شرحی از این آزمایش ها در جدول زیر آمده است.

سن / مدت زمان اقامت کمتر از ۳ ماه ۳ تا ۱۲ ماه بیشتر از ۱۲ ماه
کمتر از ۱۵ سال سوابق پزشکی و آزمایش سلامت عمومی
۱۵ تا ۷۴ سال عکس اشعه ایکس از قفسه سینه سوابق پزشکی و آزمایش سلامت عمومی و عکس اشعه ایکس از قفسه سینه
۷۴ سال و بیشتر سوابق پزشکی و آزمایش سلامت عمومی سوابق پزشکی و آزمایش سلامت عمومی و عکس اشعه ایکس از قفسه سینه

مطالب بیشتر را می توانید در این سایت بخوانید.

فهرست پزشکان معتمد سفارت استرالیا در ایران

تهران (کلینیک پزشکی و رادیولوژی)

کلینیک آتیه، بیمارستان آتیه
دکتر شهرناز سجادیان
نشانی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان
تلفن: ۸۸۳۶۸۹۲۵
فکس: ۸۸۳۷۲۷۳۹
www.atiehhospital.ir

بیمارستان ایران مهر
دکتر شهیدی
نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به دوراهی قلهک
تلفن: ۲۲۰۰۹۰۷۱
فکس: ۲۲۶۰۲۶۴۹
www.iranmehrhospital.ir

– بیمارستان دی
دکتر ابراهیمی راد

نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، نبش خیابان توانیر

تلفن: ۴ – ۸۴۹۴۲۸۷۳
فکس: ۸۸۳۰۱۰۶۰
www.daygeneralhospital.ir

اصفهان (کلینیک پزشکی)

– دکتر دانشور و دکتر کرمی

نشانی: اصفهان، خیابان وحید میانی، ساختمان جزیره ۳، طبقه دوم، واحد ۳۰۳
تلفن: ۶۲۶۰۰۶۷ – ۰۳۱۱
فکس: ۶۲۹۰۷۳۴ – ۰۳۱۱
اصفهان (کلینیک رادیولوژی)

– کلینیک رادیولوژی سپاهان

نشانی: اصفهان، خیابان محتشم کاشانی
تلفن: ۶۲۷۳۰۳۰ – ۰۳۱۱
فکس: ۶۲۴۱۱۸۸ – ۰۳۱۱

مشهد (کلینیک پزشکی)

– دکتر ایرج ناظم و دکتر الهام ناظم

نشانی: خیابان چمران، پلاک ۷، شماره ۱۲۳
تلفن: ۲۲۵۰۹۱۰ – ۰۵۱۱
مشهد (کلینیک رادیولوژی)
– کلینیک رادیولوژی پارسیان
نشانی: مشهد، خیابان رازی، میدان امام رضا
تلفن: ۸۵۳۹۹۶۵ – ۰۵۱۷

شیراز (کلینیک پزشکی)

– مرکز پزشکی دژبد

دکتر محمود واحد
نشانی: شیراز، سی متری سینما سعدی، چهارراه صاحب دیوان
تلفن: ۲۳۰۴۶۷۱ – ۰۷۱۱
فکس: ۶۳۰۲۰۲۹ – ۰۷۱۱

شیراز (کلینیک رادیولوژی)

– کلینیک رادیولوژی بیمارستان مرکزی شیراز

نشانی: شیراز، بلوار چمران، بیمارستان مرکزی شیراز
تلفن: ۷ – ۶۲۸۴۴۱۱ – ۰۷۱۱
فکس: ۶۲۷۶۹۹۲ – ۰۷۱۱

منبع: immi.gov.au