مدرک زبان انگلیسی برای درخواست ویزای دانشجویی استرالیا اجباری است. تنها متقاضیان دوره های زبان، دبیرستان و مقاطع تحقیقاتی از ارائه ی این مدرک به سفارت معاف هستند.

آزمون-زبان-ielts-پذیرش-استرالیا

آزمون-زبان-toefl-پذیرش-استرالیا

آیلتس ( IELTS ) مخفف International English Language Testing System (نظام بین المللی ارزشیابی زبان انگلیسی) است و در حال حاضر یکی از معتبرترین آزمونهای زبان انگلیسی است که در سراسر دنیا برگزار می‌شود.

نمره بندی این آزمون از ۰ تا ۹ است که نمرهٔ قبولی برای این آزمون وجود ندارد اما به طور معمول سطح ۵ نمرهٔ متوسط و ۶ به بالا خوب تلقی می‌شود.

آیلتس در واقع آزمونی بریتانیایی بوده و از این نظر در مقابل تافل که آزمونی آمریکایی است قرار می‌گیرد. این آزمون توسط دانشگاه کمبریج انگلستان، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا برگزار می‌شود.

تافل TOEFL مخفف عبارت Test of English as a Foreign Language  (آزمون زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم) نام آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط موسسه ای تی اس (ETS) در سه نوع کاغذی، کامپیوتری و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از شش هزار موسسه در بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش است.

نمرات مورد نیاز آزمونهای زبان انگلیسی جهت اخذ ویزای استرالیا

جدول زیر آزمونهای زبان مورد قبول سفارت استرالیا و نمرات معادل سازی شده ی آزمونها را نشان می دهد.

آزمون های زبان انگلیسی مورد قبول برای ویزای دانشجویی استرالیا
Test Test Score Band
IELTS ۴.۰ ۴.۵ ۵.۰ ۵.۵ ۶.۰ ۶.۵ ۷.۰ ۷.۵ ۸.۰ ۸.۵ ۹.۰
TOEFL iBT ۳۱ ۳۲ ۳۵ ۴۶ ۶۰ ۷۹ ۹۴ ۱۰۲ ۱۱۰ ۱۱۵ ۱۱۸
PTE Academic ۲۹ ۳۰ ۳۶ ۴۲ ۵۰ ۵۸ ۶۵ ۷۳ ۷۹ ۸۳ ۸۶
(Cambridge English: Advanced (CAE ۳۲ ۳۶ ۴۱ ۴۷ ۵۲ ۵۸ ۶۷ ۷۴ ۸۰ ۸۷ ۹۳
OET Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
TOEFL PBT ۴۳۳ ۴۵۰ ۵۰۰ ۵۲۷ ۵۵۰ n/a n/a n/a n/a n/a n/a