۲۰ دی , ۱۳۹۳
دسته بندی: اخبار آزمون های زبان
No-Preview

ثبت نام تعیین سطح دوره‌های آمادگی آزمون‌های بین المللی زبان انگلیسی ترم بهار ۹۴ دپارتمان زبان انگلیسی فرهیختگان دانشگاه تهران ادامه  دارد: دوره آمادگی آزمون IELTS هدف این دوره آماده‌سازی دانشپذیر برای شرکت در آزمون بین‌المللی IELTS می‌باشد. این دوره به مدت هشتاد ساعت آموزشی طی ده هفته ارائه می‌شود و دانشپذیر دو روز در هفته و هر روز چهار […]

ادامه مطلب
۴ دی , ۱۳۹۳
دسته بندی: اخبار آزمون های زبان
فرهيختگان

ثبت نام تعیین سطح دوره‌های آمادگی آزمون‌های بین المللی زبان انگلیسی ترم بهار ۹۴ دپارتمان زبان انگلیسی فرهیختگان دانشگاه تهران ادامه  دارد: دوره آمادگی آزمون IELTS هدف این دوره آماده‌سازی دانشپذیر برای شرکت در آزمون بین‌المللی IELTS می‌باشد. این دوره به مدت هشتاد ساعت آموزشی طی ده هفته ارائه می‌شود و دانشپذیر دو روز در هفته و هر روز چهار ساعت […]

ادامه مطلب
۲۳ آذر , ۱۳۹۳
دسته بندی: اخبار آزمون های زبان
فرهيختگان

ثبت نام تعیین سطح دوره‌های آمادگی آزمون‌های بین المللی زبان انگلیسی ترم زمستان ۹۳ دپارتمان زبان انگلیسی فرهیختگان دانشگاه تهران ادامه  دارد: دوره آمادگی آزمون IELTS هدف این دوره آماده‌سازی دانشپذیر برای شرکت در آزمون بین‌المللی IELTS می‌باشد. این دوره به مدت هشتاد ساعت آموزشی طی ده هفته ارائه می‌شود و دانشپذیر دو روز در هفته و هر روز چهار […]

ادامه مطلب
۲۳ آذر , ۱۳۹۳
دسته بندی: اخبار آزمون های زبان
فرهيختگان

ثبت نام تعیین سطح دوره های زبان انگلیسی فشرده (یکساله) ترم بهمن ماه سال ۹۳ دپارتمان زبان انگلیسی فرهیختگان دانشگاه تهران ادامه دارد: دوره های زبان انگلیسی فشرده (یکساله) این دوره در سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته و به صورت  فشرده در قالب ترم‌های یک ماهه ارائه می‌شود. دانشپذیر در صورت شرکت در دوره‌های فشرده دو روز در هفته در کلاس […]

ادامه مطلب
۴ آذر , ۱۳۹۳
دسته بندی: اخبار آزمون های زبان
فرهيختگان

ثبت نام تعیین سطح دوره های زبان انگلیسی فشرده (یکساله) ترم دی ماه سال ۹۳ دپارتمان زبان انگلیسی فرهیختگان دانشگاه تهران ادامه دارد:  دوره های زبان انگلیسی فشرده (یکساله) این دوره در سطوح مقدماتی، متوسط و پیشرفته و به صورت  فشرده در قالب ترم‌های یک ماهه ارائه می‌شود. دانشپذیر در صورت شرکت در دوره‌های فشرده دو روز در هفته در کلاس […]

ادامه مطلب