۲۶ شهریور , ۱۳۹۳

اگر قصد اقدام جهت پذیرش تحصیلی از استرالیا را دارید، خوب است بدانید دانشگاه ها و سفارت استرالیا هر دوی این آزمون ها را می پذیرند.

جدول زیر اطلاعاتی مفید درباره تفاوت ها و مشابهت های آزمون آیلتس و تافل به شما ارائه می دهد.

 

آیلتس IELTS تافل آی بی تی
TOEFL Internet-based Test iBT
به رسمیت شناسی
مؤسسه هایی که به رسمیت می شناسند ۱۳۰۰ مؤسسه و سازمان در ۶۵ کشور ۶۰۰۰ مؤسسه و سازمان در ۱۱۰ کشور
کشورهای اصلی به رسمیت شناسنده بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، کانادا، ایرلند، ایالات متحده ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، نیوزلند، آلمان، هنگ کنگ، سنگاپور، هلند
آمار شرکت کنندگان
تعداد شرکت کنندگان در سال ۲۰۰۵ ۴۰۹۰۰۰ آکادمیک، ۱۴۲۰۰۰ عمومی/جنرال ۸۲۵۰۰۰
کشورهای اصلی
(غیر ازکشورهای انگلیسی زبان)
هند، چین، پاکستان، فیلیپین، هنگ کنگ، بنگلادش، مالزی، اندوزی، برزیل، اسپانیا کره، ژاپن، چین، هند، تایوان، ترکیه، آلمان، ایتالیا، فرانسه، تایلند
مراکز،
زمان بندی و هزینه
مراکز آزمون ۳۱۳ مرکز در ۱۲۲ کشور ۳۰۸۵ مرکز آزمون در ۱۶۹ کشور. ۳۰۰۰ تا از این مراکز برای تافل iBT هستند
بسامد آزمون
(تعداد در سال)
۴۸ بار در سال. شرکت کننده محدودیتی از جهت شرکت مجدد در آزمون ندارد. سه بخش اول آزمون (شنیدن، خواندن، نوشتن) در یک روز برگزار می شوند. بخش گفتاری (speaking) در بازه زمانی هفت روز قبل تا بعد از آزمون برگزار می شود. ۳۰ – ۴۰ بار در سال، بسته به فضای موجود و مکان آزمون. شرکت کننده هر هفت روز یک بار می تواند مجدداً در آزمون شرکت کند. تمام مهارت ها در یک روز آزموده می شوند.
هزینه ها ۱۷۰ تا ۲۸۶ دلار استرالیا. ۱۸۴ تا ۲۲۳ دلار استرالیا. ارسال رایگان نتایج به ۴ مؤسسه
محتوای آزمون ها
مهارت های آزمودنی خواندن، شنیدن، صحبت کردن، نوشتن خواندن، شنیدن، صحبت کردن، نوشتن
شکل (فُرمت) تست آکادمیک (۷۵% شرکت کنندگان) و عمومی/جنرال (۲۵% شرکت کنندگان) فقط آکادمیک
مهارتهای
به هم وابسته
خیر بله
شنیدن سنجش انگلیسی عمومی با استفاده از موضوعات اجتماعی، آموزشی، و تعلیمی. سنجش توانایی شنیدن آکادمیک با استفاده از مواد درسی دانشگاهی.
تک گویی و گفتگوی بین ۲ تا ۳ نفر؛ هر کدام را فقط یک بار می توان شنید. ۴ تا ۶ سخنرانی (برخی از آن ها با بحث کلاسی)؛ ۲ مکالمه دانشگاهی بین دو تا سه نفر؛ هر کدام از این ها را فقط یک بار می توان شنید.
۴۰ پرسش در ۳۰ دقیقه. ۳۴ تا ۵۱ پرسش در ۶۰ تا ۹۰ دقیقه.
نوع پرسش: چند گزینه ای، پاسخ کوتاه، تکمیل جای خالی در متن یا جدول، وصل کردن گزینه ها به هم، نمودار را عنوان گذاری کردن. نوع پرسش: تکمیل جدول و چند گزینه ای.
 شامل لهجه های مختلف انگلیسی است.
خواندن سنجش توانایی های خواندن عمومی یا آکادمیک، بسته به نوع آزمون (عمومی/جنرال یا آکادمیک) سنجش توانایی های خواندن آکادمیک با استفاده از مواد درسی دانشگاهی
آزمون آکادمیک: ۳ مطلب مناسب برای کسانی که قصد ادامه تحصیل در مقطح کارشناسی یا ارشد و دکترا را دارند. ۳ تا ۵ مطلب مناسب برای کسانی که قصد ادامه تحصیل در مقطح کارشناسی یا ارشد و دکترا را دارند.
۴۰ پرسش در ۶۰ دقیقه. ۳۶ تا ۶۰ پرسش در ۶۰ تا ۱۰۰ دقیقه.
نوع پرسش: چند گزینه ای، تکمیل جمله یا خلاصه متن، پرسش هایی با پاسخ کوتاه، وصل کردن گزینه ها به هم. نوع پرسش: تکمیل خلاصه متن، تکمیل جدول، و چند گزینه ای.
صحبت کردن سنجش توانایی های صحبت کردن به وسیلۀ مصاحبه ای که ممتحن انجام می دهد و کل مکالمه ضبط می شود. سنجش توانایی های صحبت کردن آکادمیک با استفاده از مواد درسی دانشگاهی. ۲ فعالیت مستقل و ۴ فعالیت جامع.
بخش ۱: معرفی و مصاحبه بر اساس موضوعات آشنا فعالیت های جامع: شرکت کنندگان متن کوتاهی را می خوانند، به موارد مربوطه گوش می دهند، و سپس به طور شفاهی اطلاعات کسب شده را بازگو می کنند.
بخش ۲: شرکت کننده بر اساس موضوعی مشخص باید به تنهایی صحبت کند. فعالیت های مستقل: شرکت کنندگان به موضوعات مورد پرسش بر اساس تجربیات قبلی خود پاسخ می دهند.
بخش ۳: مکالمه ممتحن با شرکت کننده در مورد موضوع بخش ۲
 ۱۱ تا ۱۴ دقیقه ۲۰ دقیقه
نوشتن سنجش توانایی های نگارش آکادمیک یا عمومی/جنرال، بسته به نوع آزمون سنجش توانایی های نگارش آکادمیک با استفاده از مواد درسی دانشگاهی
فعالیت اول: شرکت کنندگان یک نمودار، جدول، یا مجموعه ای از داده ها را مرور می کنند و درباره این اطلاعات دریافتی مطلبی می نویسند. (۲۰ دقیقه) فعالیت اول، فعالیت جامع: شرکت کنندگان باید متن کوتاهی را بخوانند، به مطلبی گوش دهند، و سپس شرح دهند که اطلاعات دریافتی از دو منبع فوق چه ارتباطی با هم دارند. (۲۰ دقیقه)
فعالیت دوم: شرکت کنندگان مقاله ای کوتاه درباره موضوعی مشخص و بر اساس تجربیات خود می نویسند. (۴۰ دقیقه) فعالیت دوم، فعالیت مستقل: شرکت کنندگان مقاله ای کوتاه در مورد موضوع خواسته شده و بنا بر تجربیات خود می نویسند. (۳۰ دقیقه)
زمان کل: ۶۰ دقیقه زمان کل: ۵۰ دقیقه
زمان کل آزمون ۳ ساعت ۴ ساعت
نمرات
و شیوه امتیازدهی
نمرات نمره هر بخش و نمره کل آزمون: ۰ تا ۹. نمره هر بخش: ۰ تا ۳۰
نمره کل برابر با میانگین نمرات چهار مهارت است. نمره کل آزمون: ۰ تا ۱۲۰
نمره کل را در فواصل ۰.۵ واحدی در بازه ۰ تا ۹ بیان می کنند. نمره کل با جمع نمرات هر بخش به دست می آید. نمره ها در فواصل ۱ واحدی در بازه ۰ تا ۱۲۰ قابل دریافت هستند.
شیوه نمره دهی
به بخش صحبت کردن
نمرات در همان کشوری که فرد آزمون داده است و توسط شخصی که مصاحبه را انجام داده است اعلام می شود. پاسخ ها به وسیله هدست و میکرفن ضبط می شوند و جهت نمره نهایی شرکت کننده به ETS (مرکز آزمون تافل) فرستاده می شوند.
بین ۳ تا ۶ نفر از طریق شبکه امتیازدهی آنلاین ETS به فایل ضبط شده گوش می دهند و نمره نهایی شرکت کننده میانگین نمراتی است که این افراد تعیین می کنند.
نمرات در بازه ۰ تا ۴ به هر کدام از پاسخ ها داده می شوند و سپس برای بازه ۰ تا ۳۰ ترازبندی می شوند.
شیوه نمره دهی
به بخش نگارش
پاسخ ها به صورت دست نوشته هستند و در همان کشور، در مراکز آزمون ارزیابی می شوند. پاسخ ها را شرکت کننده تایپ می کند و فایل آن مستقیما به ETS فرستاده می شود.
بین ۴ تا ۶ نفر از طریق شبکه امتیازدهی آنلاین ETS به نوشته ها امتیاز می دهند.
نمرات در بازه ۰ تا ۵ به هر کدام از پاسخ ها داده می شوند و سپس برای بازه ۰ تا ۳۰ ترازبندی می شوند.
کنترل کیفیت نمره دهی ممتحنین هر دو سال یک بار یک دوره آموزش مجدد را می گذرانند. نظارت بر نمرات داده شده در بخش های نگارش و صحبت کردن به طور تصادفی بر پاسخ های شرکت کنندگان اعمال می شود. ارزیابان قبل از تصحیح و امتیازدهی به هر آزمون واسنجی می شوند. ممتحنین ارشد بر کار امتیاز دهی آنان در هر آزمون نظارت دارند.
 خدمات
شیوه ثبت نام فرم درخواست برای آزمون را می توان از سایت IELTS دانلود کرد و سپس به مرکز آزمون فرستاد. ثبت نام آنلاین؛ ثبت نام با تلفن و ایمیل نیز امکان پذیر است.
ارسال الکترونیک
به دانشگاه ها
بله بله
کارنامه آنلاین نمرات آنلاین در سایت مرکز آزمون اعلام می شود. نمرات آنلاین در سایت مرکز آزمون اعلام می شود.
کارنامه آزمون از طرف مرکز آزمون به شرکت کننده و دانشگاه های مشخص شده ارسال می شود. از طرف ETS به شرکت کننده و دانشگاه های مشخص شده ارسال می شود.
زمان ارسال کارنامه آزمون پس از ۱۳ روز از زمان آزمون کارنامه ها ارسال می شوند. پس از ۱۵ روز کاری به صورت آنلاین در دسترس است و کارنامه نیز ارسال می شود.
امنیت و دقت
شرکت کنندگان، پاسپورت یا کارت ملی خود را هنگام ثبت نام، در مرکز آزمون، و هنگام آزمونِ صحبت کردن ارائه می دهند. از شرکت کنندگان در مرکز آزمون عکس برداشته می شود، در تمام مدت آزمون بر روی کامپیوتر نمایش داده می شود، و همین عکس بر روی کارنامه آزمون چاپ می شود.
کارنامه آزمون بر کاغذهای خاص با امنیت افزوده چاپ می شود و با مهر مرکز آزمون، مهر IELTS، عکس شرکت کننده، و امضای رئیس IELTS تأیید می شود. کارنامه آزمون بر کاغذهای خاص با امنیت افزوده چاپ می شود.
منابع تمرینی آزمون
تمرین آزمون نمونه آزمون ها برای فروش وجود دارد؛ تصحیح و نمرات ارائه نمی شود. با ثبت نام در آزمون، می توان نمونه آزمون تافل رایگان را دریافت کرد. آزمون آزمایشی کامل همراه با تصحیح و ارائه نمرات به صورت آنلاین در دسترس است: www.ets.org/toeflpractice

Sources: IELTS Web site (www.ielts.org), British Council Web site (www.britishcouncil.org), IELTS Handbook 2005, IELTS presentations given at various conferences in 2006.

اين مطلب را به اشتراك بگذاريد
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

نظرات كاربران

  1. maryam darestani گفت:

    خیلی اطلاعات مفیدی بود، خیلی ممنونم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.